Pin sạc dự phòng Konfulon 4.400mAh phát Wifi

Pin sạc dự phòng Konfulon 4.400mAh phát Wifi chức năng phát Wifi sở hữu thiết kế hiện đại với dung lượng lớn kèm 2 cổng sạc USB và có khả năng phát wifi từ dây mạng LAN

Advertisements